Pomagamy w osiąganiu skuteczności zawodowej i osobistej. Stosujemy najlepsze i sprawdzone praktyki i rozwiązania przywódcze i zarządcze.

Naszymi klientami są firmy, członkowie zarządów, kadra kierowniczą firm polskich i zagranicznych, jak również z przedsiębiorcy i firmy rodzinne. Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy posiadają własne, praktyczne wieloletnie doświadczenie, na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w czołowych firmach w Polsce i za granicą oraz  jako przedsiębiorcy.

 

Pracujemy w ramach programów indywidualnych, np. z członkiem kadry kierowniczej czy zarządczej, jak również prowadzimy warsztaty, sesje strategiczne oraz wykłady i seminaria dla zespołów i całych firm.

Jako eksperci i praktycy biznesu, przywództwa i zarządzania uczestniczymy też w konferencjach i panelach dyskusyjnych.

miniimg_6043xl2-foto-16-1zrzut-ekranu-2016-06-22-o-15-39-58

zrzut-ekranu-2016-06-22-o-16-36-53miniimg_6126xfbr_5079_crop_1

Dlaczego Inspire?
Dlaczego przywództwo?

Nasze wieloletnie własne doświadczenia w biznesie oraz  wyniki analiz i studiów pokazują, że braki w kompetencjach przywódczych wśród kadr kierowniczych, menedżerskich i zarządczych oraz wśród przedsiębiorców, którzy wybudowali duże firmy, stają się poważnym ograniczeniem na drodze ich rozwoju, oraz rozwoju och firm.

 

 

inspire-sign-saute

Dysponujemy przykładami oraz narzędziami i sposobami, które inspirują do ciągłego rozwoju naturalnego, skutecznego i przywództwa, dobrej komunikacji i poprawy zaangażowania kadr kierowniczych i pracowników. Wiemy, że rozwój członków kadr kierowniczych zawsze jest przykładem i inspiracją dla ich otoczenia, do własnego rozwoju, co przekłada się na zwiększenie efektywności ich firm i organizacji.

0%
firm twierdzi, że ich kadra kierownicza nie prezentuje skutecznych kompetencji przywódzczych
0%
firm widzi potrzebę strategicznego zdefiniowania wymagań dotyczących kompetencji przywódczych dla swoich pracowników i kadry kierowniczej
0%
firm ma strategie biznesowe, które nie uwzględniają aspektów przywódczych 
0%
firm twierdzi, że docelowo rozwój kompetencji przywódczych w ich firmach będzie miał strategiczne znaczenie
Żródło: 2015 Brandon Hall Group’s State of Leadership Development Study.

 

 NASZE PODEJŚCIE

Wiemy, że jakość przywództwa jest wyznacznikiem skuteczności. Chcąc poprawić osiągane rezultaty, zapewnić rentowny i stabilny wzrost oraz efektywnie wdrażać strategie i zmiany umożliwiające sukces na dynamicznie zmieniającym się rynku warto przede wszystkim inwestować w rozwój umiejętności przywódczych i interpersonalnych oraz budowanie tzw. „zdrowych organizacji”

Współpracujemy firmami polskimi (w tym rodzinnymi) oraz zagranicznymi. Wspieramy je w realizacji celów strategicznych i wprowadzaniu zmian poprzez wdrażanie systemów i programów nakierowanych na wzrost jakości zarządzania ludźmi, budowanie skutecznych i zaangażowanych zespołów, wzmacnianie wartości i kultury organizacyjnej.

zrzut-ekranu-2016-09-18-o-12-17-15

 • Nasza wiedza ekspercka obejmuje zagadnienia związane z tzw. aspektami “miękkimi” jak i “twardymi”przywództwa  oraz zarządzania.

 • Jesteśmy zorientowani na praktyczne zastosowaniePomagamy naszym klientom określi cele i plany działania (osobiste, zespołowe i organizacyjne) oraz wdrożyć je.

 • Stosujemy najlepsze, sprawdzone, polskie i światowe praktyki oraz rozwiązania przywódcze i zarządcze, w tym unikalny model „5 poziomów przywództwa” autorstwa Johna C. Maxwella.

 • Wykorzystujemy w pracy programy i najwyższej klasy materiały szkoleniowe, mentoringowe i warsztatowe między innymi autorstwa Johna C. MaxwellaPatricka Lencioni oraz World Institute for Action Learning.

 • Pracujemy z naszymi klientami stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

PRZYWÓDZTWO JEST KOMPETENCJĄ,
KTÓREJ MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

Od wielu lat spotykamy się z pytaniami dotyczącymi przywództwa, oraz czy jest to dziedzina, której można się nauczyć. Odpowiadamy, że TAK!

Posługujemy się modelem Pięciu poziomów przywództwa oraz związanym z nim programami i narzędziami. Ich autorem jest dr John C. Maxwella, z którym współpracujemy od lat, współtworząc też The John Maxwell Team, największą na świecie organizację szkolącą liderów w dziedzinie przywództwa, komunikacji i rozwoju biznesu. Model Pięciu poziomów przywództwa jest jasną, klarowną i praktyczną koncepcja przywództwa, którą może zrozumieć i której może nauczyć się każdy lider. Koncepcja ta sprawdzona jest w tysiącach firm i organizacji w ponad 120 krajach na całym świecie. Zakłada ona, że przywództwo wynika z podejmowanych  działań, a nie tylko zajmowanego stanowiska oraz, że miarą skuteczności przywództwa jest wpływ a nie tytuł. Model pięciu poziomów przywództwa stanowi jasny plan rozwoju cech i kompetencji przywódczych – stawania się naturalnym liderem.


zrzut-ekranu-2016-09-17-o-14-28-09

Dodatkowo poza Modelem Pięciu poziomów przywództwa, w swojej pracy stosujemy sprawdzone narzędzie, techniki i wiedzę akademicką z czołowych szkół biznesu na świecie, których jesteśmy absolwentami oraz własne ponad dwudziestoletnie doświadczenie przywódcze i zarządcze.

Praca z nami pozwala opracować systematyczny plan rozwoju swoich kompetencji przywódczych, zarządczych i komunikacyjnych. 

SKUTECZNY LIDER
PRZYWÓDZTWO – kluczowa kompetencja stanowiąca o sukcesie lub porażce każdego lidera 

Nie możesz delegować odpowiedzialności za swój rozwój i za rozwój swoich kompetencji. Firmy i organizacje wspierają rozwój swoich pracowników w mniejszym lub większym stopniu, niemniej jednak to od Twojej indywidualnej decyzji powinno zależeć jak Twój rozwój będzie wyglądał i jakie kompetencje chcesz zbudować. Ponadto, od Twoich kompetencji i Twojego rozwoju zależy też rozwój Twoich pracowników, stosowane przez nich praktyki i metody a przez to wynik firmy, organizacji czy działu którymi kierujesz. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorców i osób na najwyższych stanowiskach. Żadna firma czy organizacja nie jest w stanie długoterminowo osiągać lepszych wyników, niż te, na które pozwalają kompetencje najwyższego szczeblem menedżera. Twoje kompetencje. Kompetencje przywódcze.

miniimg_6043x

PROFESJONALNY COACHING

Profesjonalny coaching jest sprawdzoną i skuteczną metodą pracy indywidualnej, której celem jest wsparcie klienta w nabraniu tempa rozwoju oraz polepszeniu osiąganych efektów zawodowych i osobistych. Pośrednim celem coachingu jest też uczenie klienta szukania samodzielnego rozwiązywania pojawiających się wyzwań oraz samomotywacji. Jako profesjonaliści dostosowujemy nasze podejście do potrzeb klienta, tak aby pomóc mu w wypracowaniu rozwiązań oraz strategii działania, które będą dla niego najbardziej odpowiednie.
dreamstime_s_41108503_221x247

MASTERMIND

Uczestnictwo w grupie typu „Mastermind” jest niezwykle skuteczną formą zdobywania nowych kompetencji i rozwoju. Jest to systematyczna praca w kameralnej grupie osób stanowiąca połączenie warsztatu, studium, coachingu grupowego, burzy mózgów. Uczestnicy przez okres 7 – 11 tygodni studiują zagadnienia, wymieniają się doświadczeniami, na bieżąco stosują w praktyce pozyskaną wiedzę, pracują nad sobą, wzajemnie inspirują i mobilizują się do rozwoju. Zajęcia prowadzimy w kilkunastu różnych tematach dotyczących przywództwa, komunikacji, pracy grupowej i rozwoju osobistego.
360-imgae

OCENY 360

Wspieramy naszych klientów w  ocenie kompetencji przywódczych i wpływu na innych, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów i szans do rozwoju poprzez zastosowanie oceny typu „360 stopni” przy wykorzystaniu The Maxwell Leadership Assessment oraz innych cennych narzędzi. Ocena bazuje na modelu „5 poziomów przywództwa” i mierzy 64 cechy, które pomagają liderom osiągać sukces na kolejnych poziomach przywództwa. Badania typu 360 stopni mogą być wykonywane indywidualne (dla pojedynczej osoby) lub dla całych zespołów lub firm.
mbti-certified-logo-665x1024

BADANIE TYPU OSOBOWOŚCI I STYLU KOMUNIKACJI

MBTI® jest to wskaźnik psychologiczny, służący do określenia typu osobowości. Jego znajomość pozwala na wykorzystanie osobistego potencjału dzięki lepszemu zrozumieniu siebie, swoich motywacji, mocnych stron, preferencji, unikalnych talentów i potencjalnych dróg rozwoju. Umożliwia również lepiej zrozumieć i docenić osoby w swoim otoczeniu. Badanie to umożliwia opracowanie „kluczy komunikacyjnych” pomiędzy członkami zespołów czy grup, zwiększając w ten sposób efektywność pracy i skuteczność komunikacji.
l2-foto-16-1

OTWARTE WARSZTATY I WYKŁADY: PRZYWÓDZTWO, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE

Proponujemy uczestnictwo w wykładach mających na celu naukę i inspirację. Ich tematyka dotyczy zagadnień z obszarów przywództwa, zarządzania, skuteczności osobistej i zawodowej. Spotkania liderów, menedżerów i przedsiębiorców stanowią również platformę do networkingu oraz praktykowania przez wszystkich umiejętności wystąpień publicznych.

miniimg_6126x

MENTORING BIZNESOWY

Mentoring jest osobistą relacją między mentorem a mentee (protégé / protégée), której celem jest rozwój zawodowy mentee. Mentor – jako osoba doświadczona i kompetentna – pomaga mentee uczyć się, korzystając z doświadczeń mentora. O ile w relacji coachingowej coach nie doradza ani nie dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi czy osobistymi, to dzielnie się doświadczeniami jest sednem mentoringu. Mentoring jest procesem przekazywania wiedzy, kapitału społecznego i wsparcia mentee w obszarach pracy, kariery, rozwoju zawodowego oraz osobistego.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ
[/fullwidth]

EFEKTYWNY ZESPÓŁ: 

Rozwiązania i usługi dopasowane do potrzeb 

To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale praca zespołowa i jej kultura jest decydującym czynnikiem przewagi rynkowej, gdyż jest on najtrudniejszy do skopiowania przez konkurencję.  Wiele firm poszukuje skomplikowanych usprawnień dla swoich organizacji, zaniedbując stałą i systematyczną pracę, która prowadzi do zwiększenia zaangażowani i efektywności  pracy zespołowej, która określna jest ukrytym, drzemiącym potencjałem w każdej organizacji. Świadczą o tym wieloletnie badania stopnia zaangażowania pracowników i kadr kierowniczych w firmach. Średni poziom pełnego zaangażowania i koncentracji w pracy waha się jedynie na poziomie 30%. Pozostałem 70%, to ów niewykorzystatny potencjał.

 

 

zrzut-ekranu-2016-09-20-o-04-39-23

ZWIĘKSZANIE ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE

Dysponujemy metodami umożliwiającymi przeprowadzenie diagnozy poziomu zaangażowania pracowników oraz mamy  narzędzia i rozwiązania, które pozwalają na motywowanie i utrzymanie motywacji pracowników, eliminując podstawowe źródła natury organizacyjno-kulturowej  niskiego zaangażowania w pracy przyczyny praca. Prowadzimy sesje warsztatowe z kadrą kierowniczą oraz członkami zespołów, umożliwiając im opracowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań w tym zakresie.

dreamstime_s_41108503_221x247

PROGRAMY ROZWOJU KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

Prowadzimy dedykowane dla firm i zespołów, dostosowane do ich potrzeb,  programy rozwoju kompetencji przywódczych w organizacjach. Naszą preferowaną i polecaną metodą jest unikalną praca w formie grup „Mastermind” będąca niezwykle skuteczną formą zdobywania nowych kompetencji i rozwoju. Jest to systematyczna praca w kameralnej grupie osób stanowiąca połączenie warsztatu, studium, coachingu grupowego, burzy mózgów. Uczestnicy przez okres 7 – 11 tygodni studiują zagadnienia, wymieniają się doświadczeniami, na bieżąco stosują w praktyce pozyskaną wiedzę, pracują nad sobą, wzajemnie inspirują i mobilizują się do rozwoju. Prowandzone przez nas zajęcia dotyczą: przywództwa, komunikacji i rekacji, inspiracji i motywacji oraz rozwoju osobistego.

zrzut-ekranu-2016-09-20-o-04-17-57

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY GRUPOWEJ

Posiadanie zgranego, wydajnego i dobrze funkcjonujących zespołu jest kwestią kluczową dla każdej, chcącej sprawnie funkcjonować, organizacji. Jednocześnie budowa takiego zespołu jest sprawą trudną, ze względu konieczność łączenia wielu aspektów, np. psychologii, organizacji, zaradzania, komunikacji. Dysponujemy metodami diagnozującymi istnienie tzw. „dysfunkcji pracy zespołowej” oraz narzędziami i rozwiązaniami, które pozwalają te dysfunkcje ograniczyć lub wręcz wyeliminować, prowadząc do zwiększenia efektywności zespołów oraz poprawy jakości pracy w tych zespołach.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
[/fullwidth]

SKUTECZNA FIRMA:

Rozwiązania i usługi dopasowane do potrzeb 

Żadna firma nie jest dokładnie taka sama, jak inne. Każda ma swoją unikalną kulturę i organizację i historię. Dbamy o to, aby umożliwiać firmom, organizacjom, menedżerom i przedsiębiorcom przeprowadzania skutecznych zmian, w sposób który uwzględnia jej wyjątkowość. Zachęcamy do selektywnego stosowania najlepiej pasujących praktyk przywódczych, zarządczych, organizacyjnych i strategicznych, bazujących na światowych dobrych praktykach.

dreamstime_s_41108503_221x247

WARSZTATY I SESJE STRATEGICZNE ORAZ MISJA, WIZJA i WARTOŚCI W FIRMIE

Sformułowanie misji firmy oraz wizji jej rozwoju – czyli rozumowego obrazu osiąganych w przyszłości wyników – oraz zakorzenionych w wartościach, które są ważne dla tworzących organizację ludzi,  prowadzi do zwiększenia zaangażowania jej pracowników, staje się kryterium przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, jak też w ogromnym stopniu stanowią o jej atrakcyjności dla pracowników, akcjonariuszy i inwestorów. Strategia biznesowa zbudowana z uwzględnieniem misji, wizji i wartości jest solidnie oparta na fundamentach, na których działa spółka i jej właściciele oraz kadra zarządcza, zwiększając w ten sposób skuteczność i sukces jej realizacji. Pracujemy z właścicielami oraz menedżerami spółek nad określeniem strategicznych kierunków rozwoju ich organizacji, a  w przypadku firm rodzinnych, biorąc pod uwagę osobiste uwarunkowania i oczekiwania właścicieli dotyczące kwestii zachowania harmonii między życiem osobistym i zawodowym.
shutterstock_275800289

DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJU KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

Prowadzimy dedykowane dla firm i zespołów, dostosowane do ich potrzeb,  programy rozwoju kompetencji przywódczych w organizacjach. Naszą preferowaną i polecaną metodą jest unikalną praca w formie grup „Mastermind” będąca niezwykle skuteczną formą zdobywania nowych kompetencji i rozwoju. Jest to systematyczna praca w kameralnej grupie osób stanowiąca połączenie warsztatu, studium, coachingu grupowego, burzy mózgów. Uczestnicy przez okres 7 – 11 tygodni studiują zagadnienia, wymieniają się doświadczeniami, na bieżąco stosują w praktyce pozyskaną wiedzę, pracują nad sobą, wzajemnie inspirują i mobilizują się do rozwoju. Prowandzone przez nas zajęcia dotyczą: przywództwa, komunikacji i rekacji, inspiracji i motywacji oraz rozwoju osobistego.
zrzut-ekranu-2016-06-22-o-16-36-53

WYSTĄPIENIA I MOTYWACJA

Występujemy na konferencjach i seminariach. W szczególny sposób podchodzimy do wydarzeń zamkniętych organizowanych przez firmy, których celem jest  inspiracja i motywacja jej pracowników. Poruszamy wówczas w inspirujący sposób tematy związane z efektywnością biznesową i osobistą oraz psychologią przywództwa, opierając się na własnych doświadczeniach zarządczych. oraz  odwołując się do naukowych  autorytetów w dziedzinach przywództwa, zarządzania, psychologii, komunikacji i ekonomii, takich jak np. dr John C. Maxwell, Jim Collins, Patrick Lencioni, Peter Drucker, prof. Daniel Kahneman, Robert Cialdini, Daniel Goleman czy Malcolm Gladwell. Wystąpienie te często poprzedzają też zamknięte seminaria lub sesje strategiczne dla kadry kierowniczej firmy czy organizacji.

 

actiolearning

ACTION LEARNING: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, UCZENIE SIĘ, WPROWADZANIE ZMIAN

Jest to niezwykle skuteczną metoda rozwiązywania problemów (m.in. strategicznych, biznesowych, zespołowych, ludzkich), uczenia się, poprawy komunikacji, pracy zespołowej, innowacyjności i wsparcia zmian. Rekomendujemy ją szczególnie w dzisiejszych czasach, gdyż aby przetrwać firmy muszą nieustannie zmieniać się i dostosowywać do rzeczywistości. Stosujemy metodologią opracowaną przez prekursora tej metody na świecie, tj. World Institute for Action Learning. Wykorzystuje ona siłę pytań i refleksji.
dreamstime_m_47295623

DORADZTWO BIZNESOWE

Wspieramy naszych klientów we wdrożeniu systemów oraz przeprowadzeniu zmian, które prowadzą do zwiększenia zaangażowania menedżerów i pracowników, wykorzystania ich potencjału w celu wsparcia realizacji strategii, wzmocnienia wartości i kultury organizacyjnej. Wspieramy procesy sukcesji w firmach rodzinnych i organizacjach. Pomagamy zaprojektować i wdrożyć optymalne struktury organizacje oraz doskonalić organizację i funkcjonowanie procesów sprzedażowych i tych. zwiżanych z rozwojem biznesu. Pomagamy też skuteczne zarządzać zmianami: umiejętnie integrować łączone spółki od strony kulturowej i organizacyjnej oraz zarządzać projektami.
ZAPYTAJ O OFERTĘ

POZNAJ NAS

Praktycy biznesu i eksperci w dziedzinie przywództwa, komunikacji i zarządzania.

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów – praktyków biznesu – w zakresie przywództwa i zarządzania. Przed ponad dwadzieścia lat współtworzyliśmy i należeliśmy do ścisłej kadry zarządczej czołowych międzynarodowych firm w branży usług profesjonalnych, doradztwa biznesowego, usług finansowych oraz technologii informatycznych, takich ja np. Arthur Andersen, Andersen Business Consulting Ernst&Young, EY Academy of Business, Deloitte czy Fujitsu Technology Solutions.

Motto przewodnie w naszej pracy brzmi “praktycy praktykom”. Skupiamy wokół siebie grono specjalistów, którzy wspólnie z nami dzielą się z klientami swoim bogatym i wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy na stanowiskach zarządczych i kierowniczych w czołowych firmach w Polsce i za granicą.

miniimg_6016x

miniimg_5935x

Maciej Wiśniewski

Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem jako menedżer i konsultant w obszarze zakresie zarządzania biznesem, projektami, zmianą i komunikacją. Od 2001 roku członek zarządów czołowych firm konsultingowych (Andersen Business Consulting, Deloitte). Zarządzał polskimi i międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi profesjonalne i technologiczne (S&T, Fujitsu) Specjalista w zakresie przywództwa, coach, mentor i trener. Współprowadzi Akademię Psychologii Przywództwa. Absolwent Uniwersytetu w Chicago i IESE Business School.

Pracuje z menedżerami, firmami i zespołami wspomagając ich w osiąganiu efektywności dzięki najlepszym i sprawdzonym praktykom zarządczym i przywódczym.

miniimg_5947x

Urszula Gąsior

Wcześniej people partner w EY (dawniej Ernst & Young) oraz EY Academy of Business. W latach 2001-2007 wiceprezes Commercial Union Ubezpieczenia Ogólne (obecnie Aviva). Od 1992 roku w Arthur Andersen. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenia zarządcze i doradcze w różnych obszarach: finansów, zarządzania firmą, HR, zarządzania zmianą, rozwoju liderów, budowania i wdrażania strategii.

Jako People Partner w EY była odpowiedzialna za zbudowanie i wdrożenie strategii Employer of Choice pozycjonowania na rynku pracy jak również strategii personalnej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

buscardheader-kopia_www2

jmtseal-rev-copy

actiolearning

mbti-certified-logo-665x1024

Stale współpracujemy z czołowymi ekspertami i autorytetami w dziedzinie przywództwa, komunikacji i zarządzania w Polsce i na świecie. Naszymi partnerami są między innymi:

 • dr. John C. Maxwellem, czołowym międzynarodowym ekspertem w zakresie przywództwa. Jesteśmy członkami The Johm Maxwell Team -największej na świecie organizacji szkolące w zakresie przywództwa i komunikacji

 • World Institute for Action Learning

 • OPP – czołowy europejski dostawca certyfikowanych badań psychometrycznych

jmt_johnmaciej_2016 p225476000-5

Dlaczego warto z nami pracować

 • Mamy praktyczne, wieloletnie doświadczenie biznesowe

 • Współtworzyliśmy i kierowaliśmy dużymi, średnimi i małymi firmami w Polsce i za granicą

 • Wszystkie aspekty usług, które oferujemy stosowaliśmy w naszej praktyce zawodowej na stanowiskach menedżerskich

 • Znamy i wiemy jak współpracować w środowiskach wielokulturowych

 • Pracujemy w języku polskim i angielskim

 • Łączymy tzw. kompetencje twarde (zarządzanie, finanse) z tzw. kompetencjami miękkimi (przywództwo, komunikacja, szkolenia)

 • Jesteśmy absolwentami czołowych szkół biznesu na świecie, korzystamy z ich wiedzy oraz doświadczeń innych absolwentów w Polce i innych krajach

 • Prowadzimy zajęcia akademickie w ramach studiów podyplomowych na uczeniach biznesowych w Polsce

 • Pracujemy w Polce i za granicą

 • Należymy do największej, czołowej organizacji szkoleniowej w zakresie przywództwa na świecie

 • Stale rozwijamy nasze kompetencje zdobywając nową wiedzę i praktyczne doświadczenia

 • Mamy dostęp do bogatych zasobów wiedzy organizacji szkoleniowych wo których należymy

Dołącz do grona tych, którzy wybrali rozwój!

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA SIEBIE

KONTAKT Z NAMI

Napisz do nas


Zapytaj nas o

 • Szczegółową ofertę usług konsultingowych, warsztatowych lub szkoleniowych adresujących oczekiwania Twoje lub Twojej firmy

 • Najbliższe terminy i możliwość uczestnictwa w programach otwartych, które prowadzimy

 • Możliwość zorganizowania wystąpienia dla Twojego zespołu, które pomoże zwiększyć motywację i efektywność realizowanych prac

 • Indywidualne długoterminowe programy mentoringowe i coachingowe, których celem może być np: ukierunkowany rozwój osobisty, budowa kompetencji przywódczych i komunikacyjnych, zwiększanie sprawności menadżerskiej

 • Dostosowane do Twoich oczekiwań sposoby i formy współpracy, np. współpracę zdalną, gdy często podróżujesz lub mieszkasz z dala od miejsc, w których na codzień pracujemy.

 • Zapytaj na o to co Cię interesuje. Jak zauważył dr John C. Maxwell „otrzymujemy jedynie odpowiedzi na pytania, które zadajemy”